آقای ملک زاده


مطالب برتر

  تبلیغات

  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 28-04-1399, 09:33 | بازدیدها: 0


  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 6-09-1395, 00:50 | بازدیدها: 6445


  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 30-04-1395, 17:53 | بازدیدها: 9090  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 2
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 30-04-1395, 17:28 | بازدیدها: 9019

    درختان پایه کوتاه در باغ جادو که باارتفاع ده سانت از سطح خاک به بار نشسته 

       

   درختان پایه کوتاه در باغ جادو که باارتفاع ده سانت از سطح خاک به بار نشسته


   

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 1
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 20-04-1395, 16:04 | بازدیدها: 9133

     باغ جادو تیرماه 95 

  باغ جادو تیرماه 95

  باغ جادو تیرماه 95

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 13-06-1394, 02:42 | بازدیدها: 10218
  سماق محصول سال 94  باغ جادو

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 2
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 11-06-1394, 04:43 | بازدیدها: 5474
   درختان پایه کوتاه محصول سال 94 باغ جادو

  درختان پایه کوتاه محصول سال 94 باغ جادو

  درختان پایه کوتاه محصول سال 94 باغ جادو 

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 11-06-1394, 04:18 | بازدیدها: 6409
  آلو محصول سال 94


    

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 13-03-1394, 02:47 | بازدیدها: 8725
  درخت بن سای 40 ساله با یک کیلو خاک در کنار درختان پایه کوتاه از ارتفاع 5 سانتیمتری بالای سطح خاک به بار نشستند
   

  درخت بن سای 40 ساله با یک کیلو خاک

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 22-02-1394, 03:29 | بازدیدها: 6950

  گل زرد باغ جادو

  گل زرد باغ جادو

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0