» مطالب برای ماه 08 سال 1393

آقای ملک زاده


مطالب برتر

  تبلیغات

  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 27-08-1393, 03:10 | بازدیدها: 7550


  قسمت اول

   
  قسمت دوم 
   

  قسمت سوم 
   

  قسمت چهارم 
   

  قسمت پنجم 
   

  موضوع: ویدئو ها
  نظرات: 1
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 27-08-1393, 03:10 | بازدیدها: 7344


  موضوع: ویدئو ها
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 27-08-1393, 03:10 | بازدیدها: 7344

  قسمت اول
     
  قسمت دوم 
   


  قسمت سوم 
   


  قسمت چهارم 
   


  قسمت پنجم 
   


  موضوع: ویدئو ها
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 27-08-1393, 03:04 | بازدیدها: 7640
  باآمدن بهار طبیعت نگران شاخ وبرگ درختانش است نگران چمنزارهایش است که چون مخمل به شور وشوقی سر از زمین بیرون دوانده اند تا خاک سرد را سبز وگرم کنند لگدکوب شوند. نگران است که لاله های کوهی را به بهانه زیبایی با پیاز از خاک جدا کرده ودر گلدان آب طاقچه بگذارند ودمی دیگر پژمرده شود، دلواپس است که شاخه های بیدمشک را شکسته ودر ظرف آب بگذارند،......... طبیعت آرزو می کند که انسانها  همیشه با طبیعت قهر بمانندوهیچوقت اینگونه با طبیعت اشتی نکنند
  موضوع: دل نوشته ها
  نظرات: 1
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 27-08-1393, 03:04 | بازدیدها: 7117
  هميشه درحيرت بودم كه به آغوش پرعاطفه كدامين مادر پرورش يافته اي كه اينگونه مهربان هستي 
  دركدامين مكتب درس خونده اي كه اينگونه عاشق درس ومكتبت مانده اي 
  چه كسي دست تورا به گرمي فشرده كه اينگونه دست ماراگرفته اي 
  در عطركدام خانه آرامش گرفته اي كه اينگونه عطر ياس را در كلاس پيچاندي 
  موضوع: دل نوشته ها
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 27-08-1393, 03:02 | بازدیدها: 7866
  نمیدانم مگرهرکس که راجع به شهرش احساس مسئولیت می کند بایستی حتما شهردار باشد!  
  موضوع: دل نوشته ها
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 25-08-1393, 00:25 | بازدیدها: 6695

  محصولات باغ جادو_ آلو بدون شاخه وبرگ

  محصولات باغ جادو_ آلو بدون شاخه وبرگ


  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 25-08-1393, 00:24 | بازدیدها: 6967

   

  محصولات باغ جادو_گلابی قرمز

  محصولات باغ جادو_گلابی قرمز


  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 25-08-1393, 00:23 | بازدیدها: 6657
    محصولات باغ جادو_گیلاس 

  محصولات باغ جادو_گیلاس

  محصولات باغ جادو_گیلاس


  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 25-08-1393, 00:23 | بازدیدها: 9038

  آلو قطره طلا خوشه ای  

    آلو قطره طلا خوشه ای    

  آلو قطره طلا خوشه ای

  آلو قطره طلا خوشه ای

  آلو قطره طلا خوشه ای   

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0