آقای ملک زاده


مطالب برتر

  تبلیغات

  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 11-06-1394, 04:23 | بازدیدها: 6983
  آلو محصول سال94

  آلو محصول سال 94

  آلو محصول سال 94

  آلو محصول سال 94

  آلو محصول سال 94

   


  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 11-06-1394, 04:21 | بازدیدها: 6987
   آلو محصول سال94

  آلو محصول سال 94

  آلو محصول سال 94

  آلو محصول سال 94

   


  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 11-06-1394, 04:18 | بازدیدها: 6388
  آلو محصول سال 94

  آلو محصول سال 94 

  آلو محصول سال 94  

  آلو محصول سال 94

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 13-04-1394, 22:17 | بازدیدها: 7318

  البالو  محصول سال 94 باغ جادو

  البالو  محصول سال 94 باغ جادو

  البالو  محصول سال 94 باغ جادو

   

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 13-04-1394, 19:43 | بازدیدها: 7808

   درختان پایه کوتاه

  درختان پایه کوتاه 

  درختان پایه کوتاه

  درختان پایه کوتاه 

  درختان پایه کوتاه که از ارتفاع ده سانتی متری سطح خاک به بار نشستند

  درختان پایه کوتاه

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 13-03-1394, 02:47 | بازدیدها: 8687
  درخت بن سای 40 ساله با یک کیلو خاک در کنار درختان پایه کوتاه از ارتفاع 5 سانتیمتری بالای سطح خاک به بار نشستند
   

  درخت بن سای 40 ساله با یک کیلو خاک

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 22-02-1394, 03:29 | بازدیدها: 6927

  گل زرد باغ جادو

  گل زرد باغ جادو

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 19-02-1394, 16:50 | بازدیدها: 8322
  درختان پایه کوتاه که از ارتفاع 10 سانتی متری از سطح خاک به بار نشستند

  درختان پایه کوتاه 

  درختان پایه کوتاه 

  درختان پایه کوتاه 

  درختان پایه کوتاه

  درختان پایه کوتاه 

  درختان پایه کوتاه 

  درختان پایه کوتاه

  درختان پایه کوتاه

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 1
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 15-01-1394, 04:14 | بازدیدها: 6969
  محصول باغ جادو


  محصول باغ جادو
  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 14-01-1394, 23:10 | بازدیدها: 7519
  آلو
   
  آلو
   
   آلو
   
  آلو
  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 1