» مطالب برای ماه 09 سال 1395

آقای ملک زاده


مطالب برتر

  تبلیغات

  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 16-09-1395, 00:10 | بازدیدها: 6091

  به مناسبت روزجهانی خاک 

    به خاک روح دوباره ای ببخشیم 

  به خاك روح دوباره بخشيم
  هنگامي خاك خواهد مردكه سايه درختان برزمين نماند وموسيقي رودخانه در بستر رود به گوش نرسد ،آبي در جريان نباشد وريشه هاي گياهان براي يافتن آب نااميد شوند خاك آن هنگام خواهد مرد كه پاي انسان سينه اش را بفشارد وقامت جوانه هاي وحشي را بشكند ،دلش را بشكافد وگنجينه هاي نهانش را خارج كندعصاره وجودش را برگيرد و زباله را به صورتش پرتاب كند زماني خاك خواهد مردكه بجاي آغوش گرفتن ريشه درختان بايد زباله هاي دفن شده را تحمل كند.

  .............

  بايد به خاك روح دوباره بخشيد تا دشت ها سبز شوند درختان شكوفا شوند دانه ها از يك هزار شوند دردل هردانه شوق شكفتن است حتي اگر شده از زير سنگ هم راه مي گشايد زيرا شيره خورشيد در رگش جريان دارد وتا شكوفا نشود آرام نمي گيرد . بياييددرك كنيم رازهاي پنهان خاك را  واين خاك خوب راپاس بداريم .ذره ذره اين خاك ارزشمند است براي نشاندن يك درخت هيچوقت ديرنيست
  پرويز ملك زاده محقق علوم باغي وگياهي

  موضوع: دل نوشته ها
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 6-09-1395, 01:03 | بازدیدها: 6768

  درخت سیب باغ جادو   موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 2
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 6-09-1395, 01:00 | بازدیدها: 6184

  آلو خوشه ای

  آلو خوشه ای

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 2
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 6-09-1395, 00:58 | بازدیدها: 5843

  آلو خوشه ای

  آلو خوشه ای

   

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 1
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 6-09-1395, 00:50 | بازدیدها: 6202

  درخت به   باغ جادو

  درخت به   باغ جادو

  درخت به   باغ جادو

  درخت به   باغ جادو

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 0
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 6-09-1395, 00:40 | بازدیدها: 6015

  درخت سیب

  موضوع: محصولات باغ
  نظرات: 1
  نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 5-09-1395, 01:06 | بازدیدها: 6081

   چرا آسمان با ما قهر کرده  

  چرا آسمان با ما قهر کرده
  چرا آسمان با ما قهر کرده ؟ چرا دیگر از سر مهر به ما نمی نگرد؟ چقدرچشمهایمان برای بارش قطره های باران منتظر ماند. دیگر صدای کلاغها هم آسمان را بیدار نمی کرد٬ درگذشته دستهایی که به آسمان می رفت وبرای بارش برف وباران دعا می کرد بی پاسخ نمی ماند
  اما دیگر صدای خواهش دوستداران طبیعت هم به گوش آسمان نمی رسد ٬ما که بجای کاشت درختان هراز چندگاهی درختانی را نیز که سالها بر پهنه این زمین سایه افکنده اند قطع می کنیم وبه جای آن آپارتمان وبرج می سازیم وبدون این بیندیشیم  که روزی همین درختان به ما نفس هدیه می دادند فرصت زندگی را از آنها می گیریم ٬......
  موضوع: دل نوشته ها
  نظرات: 0